Offentliga EUDAMED

Offentlig information

Syftet med Eudameds offentliga register är att ge medborgare möjlighet att få tillräckligt med information om medicintekniska produkter på EU:s marknad.

Det offentliga registret omfattar följande uppgifter:

  • berörda ekonomiska aktörer (tillverkare, auktoriserad representant, importör)
  • medicintekniska produkter på marknaden och UDI-databasen
  • anmälda organ och intyg
  • kliniska prövningar och utvärderingar av prestanda
  • tillsyn efter utsläppande på marknaden
  • marknadskontroll

Offentliga Eudamed

Modulerna i Eudamed

Offentliga EUDAMED

Offentliga EUDAMED

Mer information

Offentliga EUDAMED