Distributörer

Information till distributörer av medicintekniska produkter

Med distributör avses en operatör som levererar (säljer, distribuerar) produkter till andra operatörer eller konsumenter i Finland. Distributören kan importera produkter från EU-området eller från inhemska operatörer. Nedan finns information om de skyldigheter som gäller distributör. Närmare beskrivning av distirbutörs skyldigheter finns i artikel 14 i MD-/IVD-förordningen.

Distributörer