Uppskattade behandlingstider

Om Fimea / Uppskattade behandlingstider

Uppskattade behandlingstider av förvaltningsbeslut vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Ärenden enligt läkemedelslagen (395/1987)

Ärende Uppskattad behandlingstid
Ärende som gäller klassificering av ett ämne eller ett preparat som läkemedel 3 månader
Tillstånd för maskinell dosdispensering och avtalstillverkning av läkemedel 3 månader
Apotekstillstånd 3 månader
Filialapotekstillstånd 3 månader
Tillstånd för serviceställe för apotek 4 månader
Förordnande av tillfällig apoteksföreståndare på ansökan 2 veckor
Tillstånd för sjukhusapotek eller läkemedelscentral 3 månader
Tillstånd för expediering av läkemedel enligt 62 § i läkemedelslagen (s.k. anstaltstillstånd) 3 månader
Godkännande av testlaboratorium 3 månader

Den uppskattade behandlingstiden av apoteks- och filialapotekstillstånd beräknas från och med tidpunkten när ansökningstiden löper ut.

Ärenden enligt lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)

Ärende Uppskattad behandlingstid
Tillstånd för vävnadsinrättning 3 månader

Ärenden enligt blodtjänstlagen (197/2005)

Ärende Uppskattad behandlingstid
Tillstånd för blodtjänst 3 månader

Ärenden enligt lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008)

Ärende Uppskattad behandlingstid
Ordnande av obligatorisk lagring i specialfall 1 månad
Befriande från obligatorisk lagring 1 månad
Tillstånd för att underskrida lagervolymerna 2 veckor

Ärenden enligt narkotikalagen (373/2008)

Ärende Uppskattad behandlingstid
Tillstånd enligt kapitel 2 i narkotikalagen 2 veckor

Samtliga ovan angivna behandlingstider baserar sig på en uppskattning. Komplettering av ansökningar och begäran om tilläggsredogörelser inverkar på behandlingstiderna.