Beviljande och återkallande av försäljningstillstånd

Beviljande och återkallande av försäljningstillstånd

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea upprätthåller en förteckning över alla beviljade samt återkallade försäljningstillstånd, läkemedelspreparat i parallellimport och registreringar. Förteckningen publiceras en gång per månad före den 15:e i månaden och den innehåller uppgifterna från månaden innan.

Förteckningen innehåller inte försäljningstillståndsärenden som omfattas av det centraliserade förfarandet, i fråga om vilka begäran om information ska skickas till den europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA).

Begäran som gäller Fimeas övriga dokument ska inlämnas till adressen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas registratorskontor
PB 55 (Mannerheimvägen 103b)
00034 FIMEA

[email protected]

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2023

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2022

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2021

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2020

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2019

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2018

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2017