Vad är kosttillskott?

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott är livsmedel som syftar till att komplettera kosten för en frisk person. Kosttillskotten övervakas i Finland av kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter. Övervakningen styrs av Livsmedelsverket. Kosttillskotten kan innehålla vitaminer eller mineraler eller andra ämnen som har en näringsmässig eller fysiologisk effekt. Det kan bland annat vara fråga om fibrer, aminosyror, näringsfetter, fettsyror och kolhydrater samt växtextrakt, örter eller mjölksyrabakterier. Kosttillskott intas via munnen och de kan exempelvis bestå av preparat som tas i form av tabletter, kapslar, pulver eller droppar

Kom ihåg att diskutera de kosttillskott du använder med läkaren och med apoteket, i synnerhet om du samtidigt också använder läkemedel.

Kosttillskott är inte läkemedel

Ingredienserna i kosttillskott får inte ha medicinsk verkan. De får inte heller påstås ha egenskaper som botar, lindrar eller förebygger sjukdomar hos människan.

Sammansättningen i kosttillskotten samt presentationen, tillverkningen, försäljningen och importen av dem övervakas i Finland i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Kosttillskotten kommer till försäljning som livsmedel och för dem gäller inte någon förhandstillsyn, liksom inte heller för andra livsmedel. För att få börja sälja kosttillskott måste man emellertid göra en anmälan hos Livsmedelsverket.

Kosttillskotten, liksom övriga livsmedel, övervakas av de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Livsmedelsverket planerar, styr och utvecklar tillsynen. Verket ingriper i försäljningen av en produkt ifall det finns skäl att misstänka att den är skadlig för hälsan eller annars strider mot lagstiftningen. Den som säljer eller tillverkar ett kosttillskott har skyldighet att avlägsna produkten från marknaden ifall produktens säkerhet är under tvivel.

För kvaliteten på kosttillskotten svarar tillverkaren, men det är också på importörens och försäljarens ansvar att säkerställa att märkningen och sammansättningen följer lagstiftningen.

Det är viktigt att berätta om användning av kosttillskott för läkaren

Vissa kosttillskott kan påverka en samtidig läkemedelsbehandling. Man bör alltid diskutera användning av kosttillskott med läkaren, i synnerhet om man också använder läkemedel. Barn och äldre personer samt kroniskt sjuka patienter kan vara särskilt mottagliga för en samverkan mellan kosttillskott och läkemedel samt för riskerna med överdosering.

Rekommendationen är att man slutar använda kosttillskott senast en vecka före en planerad operation eller narkos, ifall läkaren inte ger andra råd. En del kosttillskott kan samverka med narkosläkemedel, andra kan öka risken för blödning under och efter operationen.

Mer om kosttillskott på Livsmedelsverkets webbplats.