Mikä on ravintolisä?

Mikä on ravintolisä

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joiden tarkoitus on täydentää terveen ihmisen ruokavaliota. Ravintolisiä valvovat Suomessa kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset. Valvontaa ohjaa Ruokavirasto. Ravintolisät voivat sisältää vitamiineja tai kivennäisaineita tai muita aineita, joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus. Näitä voivat olla muun muassa kuidut, aminohapot, ravintorasvat, rasvahapot ja hiilihydraatit sekä kasviuutteet, kasvit, yrtit tai maitohappobakteerit. Ravintolisät nautitaan suun kautta ja ne voivat olla esimerkiksi tabletteja, kapseleita, jauheita tai tippoina otettavia valmisteita.

Muista keskustella käyttämistäsi ravintolisistä lääkärin ja apteekin kanssa, erityisesti jos käytössäsi on myös lääkkeitä samaan aikaan.

Ravintolisät eivät ole lääkkeitä

Ravintolisissä käytetyillä valmistusaineilla ei saa olla lääkkeellisiä vaikutuksia, eikä niillä saa esittää olevan ihmisen sairauksien parantamiseen, lievittämiseen tai ennaltaehkäisemiseen liittyviä ominaisuuksia.

Ravintolisien koostumusta ja esitystapaa, tuotantoa, myyntiä ja maahantuontia valvotaan Suomessa elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Ravintolisät tulevat kauppaan elintarvikkeina eikä niille, kuten ei muillekaan elintarvikkeille, ole ennakkovalvontaa. Ravintolisien myynnin aloittamisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Ruokavirastoon.

Ravintolisiä, kuten muitakin elintarvikkeita, valvovat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa ja kehittää valvontaa. Yksittäisen tuotteen myyntiin puututaan, jos on syytä epäillä tuotteen olevan terveydelle haitallinen tai muuten lainsäädännön vastainen. Ravintolisän myyjän tai valmistajan velvollisuus on poistaa tuote markkinoilta, jos epäillään tuotteen turvallisuutta.

Ravintolisien laadusta vastaa ensisijaisesti niiden valmistaja, mutta myös maahantuojan ja myyjän vastuulla on varmistaa, että tuotteen merkinnät ja koostumus ovat lainsäädännön mukaisia.

Ravintolisien käytöstä kerrottava lääkärille

Osa ravintolisistä voi vaikuttaa samanaikaiseen lääkehoitoon. Ravintolisien käytöstä on syytä aina keskustella lääkärin kanssa, erityisesti jos käytössä on myös lääkkeitä. Lapset ja ikäihmiset sekä kroonisesti sairaat potilaat voivat olla erityisen alttiita sekä ravintolisien että lääkkeiden yhteisvaikutuksille ja yliannostelun vaaroille.

Ravintolisien käyttö suositellaan lopettamaan viimeistään viikkoa ennen suunniteltua leikkausta tai nukutusta, jollei lääkäri toisin neuvo. Osa ravintolisistä voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia nukutuslääkkeiden kanssa, osa taas voi altistaa leikkauksen aikaiselle ja jälkeiselle verenvuodolle.

Lisätietoa ravintolisistä Ruokaviraston internetsivuilta.