Lääke75+

Lääke75+ -tietokanta (uusi)

Lääke75+ tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Jatkuvasti päivittyvä Lääke75+ sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 450-500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä.

Lääke75+-logo.

Lääke75+:a ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Se on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean Lääkehaun kautta.

Lääkehaku

Usein kysytyt kysymykset

Lääke75+ sisältö

Lääkeaineet on luokiteltu A-, B-, C- ja D-luokkiin. Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden käyttöön. Luokittelu on rakennettu kliinistä moniammatillista asiantuntemusta hyödyntävällä konsensusperiaatteella. Asiantuntijaryhmä päivittää tietokortit vähintään kolmen vuoden välein tai tarpeen vaatiessa.

  • A (vihreä):

Sopii iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää kuten nuoremmilla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Haittavaikutukset eivät poikkea nuoremmista.

  • B (harmaa):

Tutkimusnäyttö tai käyttökokemus iäkkäillä on toistaiseksi niukkaa tai lääkkeen teho vähäinen.

  • C (keltainen):

Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan käyttää harkiten. Käytössä tulee ottaa huomioon ikääntymismuutosten vaikutukset lääkeannokseen tai ottotiheyteen. Huomioitava myös munuaistoiminnan vaikutukset lääkehoitoon. Lääkkeen käyttöön voi liittyä merkittävä haitta- tai yhteisvaikutuksen riski.

  • D (punainen):

Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa.

  • Ei luokittelua: 

Lääkeainetta ei ole luokiteltu. Lääke75+ sisältää yleisimmät perusterveydenhuollossa 75 vuotta täyttäneiden hoidossa käytettävät lääkkeet. Lääke75+ ei sisällä vain sairaalassa käytettäviä lääkkeitä, suonensisäisesti annosteltavia lääkkeitä, syöpälääkkeitä, rokotteita, erityislupavalmisteita ja vain toimenpiteiden tai erityistilanteiden yhteydessä käytettäviä lääkkeitä.

Lääkeainekohtainen suositusteksti sisältää tietoa lääkkeen vaikutuksista ja annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista. Suositusteksteissä ei oteta huomioon hoitoaiheita eikä vasta-aiheita.

Lääke75+ laadinnassa on huomioitu muita käytössä olevia iäkkäiden lääkehoidon kriteeristöjä (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Ruotsin indikaattorit iäkkäiden lääkehoidosta, STOPPFall, PRISCUS, NORGEP).

Lääke75+ käyttö 

Lääke75+ on kaikkien käytettävissä maksutta, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa.

Lääke75+ sisältö on saatavissa avoimena data. Tutustu Fimean avoimen datan lisenssiehtoihin CC BY 4.0.

Lääkehakupalvelut:

Lääke75+
Lääke75+ (schema ja ohjeet)
Lääke75+ (XML, päivittyy päivittäin)

Lääke75+ työryhmä

Lääke75+ lähteet

Lääke75+ ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit

Yllä olevaa ladattavaa viestintämateriaalia ei saa käyttää kaupalliseen käyttöön. Lisätietoja tarvittaessa [email protected].

Lääke75+ (lisätietojen antajat)

Lisätietoja

Johanna Jyrkkä, tutkimus- ja kehittämisasiantuntija, puh. 029 522 3514

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]