Lääkebaggaus

Lääkepakkaus on täynnä merkintöjä, jotka sisältävät tärkeää tietoa lääkkeen käyttäjille ja käsittelijöille.

  • Lääkevalmisteen nimi, vahvuus ja lääkemuoto ovat pakkausmerkinnöistä tärkeimmät. Niiden avulla eri valmisteet tunnistetaan ja erotetaan toisistaan. Valmisteen nimi sekä tarvittaessa vahvuus ja lääkemuoto on merkitty pakkaukseen myös pistekirjoituksella.
  • Valmisteen koostumus kerrotaan pakkauksessa. Useimmiten riittää, että pakkauksessa mainitaan vaikuttava aine ja sen määrä sekä ne apuaineet, joilla voi olla merkitystä/vaikutusta (esimerkiksi laktoosi). Kaikki valmisteen sisältämät aineet on lueteltu pakkausselosteessa.
  • Itsehoitolääkkeiden käyttöaihe ja tavallisimmat annostusohjeet sekä kohderyhmä (esimerkiksi aikuiset ja yli 12vuotiaat) löytyvät pakkauksesta. Itsehoitolääkkeissä on merkintä ”Itsehoitolääke/Receptfritt läkemedel”, jotta ne erottuvat ravintolisävalmisteista.
  • Pakkauksessa kerrotaan, mikäli valmiste vaatii erityisiä säilytysolosuhteita esimerkiksi jääkaappisäilytystä.
  • Punainen varoituskolmio merkitään niihin valmisteisiin, jotka ovat selvästi haitallisia liikenteessä.
  • Pakkaukseen merkitään käytettävä viimeistään päiväys (yleensä lyhenteen EXP tai Käyt.viim./ Anv.före -merkinnän yhteydessä).
  • Lähes kaikissa reseptilääkkeissä on niin kutsutut turvamerkinnät, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei lääke ole väärennös: 2Dviivakoodi sekä pakkauksen yksilöivät PC (product code, tuotekoodi), SN (serial number, sarjanumero) ja LOT (eränumero). Turvamerkinnät tarkastetaan apteekissa.
  • Vnrnumero on pohjoismainen tuotenumero, jota käytetään lääkejakeluketjussa varmistamaan, että käsitellään oikeaa valmistetta, vahvuutta ja pakkauskokoa.
  • Lääkepakkauksessa kerrotaan myös myyntiluvan haltijan nimi ja osoite sekä myyntiluvan numero (MTnr merkintä).

Tarkimmat pakkausmerkinnät löytyvät valmisteen ulkopakkauksesta. Sisäpakkauksissa (esimerkiksi tablettien läpipainolevy, voidetuubi, silmätippapullo) on tilanpuutteen vuoksi usein suppeammat merkinnät. Valmisteen nimi, vahvuus, lääkemuoto, vaikuttava aine ja myyntiluvan haltijan nimi sekä eränumero ja käytettävä viimeistään -päiväys löytyvät kuitenkin kaikista pakkauksen osista. Lääkepakkauksissa kaikki merkinnät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Voit lukea lisää Sic!-lehden jutusta ”Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?” (Sic! 1-2/2020)