VES/TES-asiakirjat

Fimean VES/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Fimean voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Fimean lupaa.

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 20.12.2010
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 13.11.2009
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Pöytäkirja 13.3.2023 Fimean sekä JUKO:n ja Pro:n välillä käydyistä, valtiovarainministeriön 10.3.2023 antamien neuvottelu- ja sopimusmääräysten jaksossa 11 tarkoitetuista neuvotteluista
Voimassaolo: 29.2.2024 asti

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES –asiakirjat: tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön sivut