VES/TES-asiakirjat

Fimean VES/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Fimean voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Fimean lupaa.

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 20.12.2010 (pdf)
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Fimean palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus allekirjoitettu 13.11.2009 (pdf)
Sopijaosapuolet Fimea, Juko ry ja Pardia ry
Voimassaolo: Jatkuva

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välinen sopimus 11.12.2023 virastoerän kohdentamisesta (pdf)
Voimassaolo: 1.3.2024-28.2.2025

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES –asiakirjat: tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset: Valtiovarainministeriön sivut