Mikä on lääke?

Mikä on lääke?

Lääke

Lääke on valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita. Esimerkiksi antibiootti parantaa bakteeritulehduksen aiheuttaman sairauden, kipulääke lievittää päänsärkyä ja rokotusten avulla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia. Lääkeaineita ovat esimerkiksi ibuprofeeni, parasetamoli tai timololi.

Lääkkeitä on monissa eri muodoissa, esimerkiksi tabletit, silmätipat, nenätipat, injektionesteet tai inhalaatiojauheet. Erilaisilla lääkemuodoilla voidaan vaikuttaa siihen, miten nopeasti lääke vaikuttaa ja mihin vaikutus kohdistuu. Jokaiseen lääkemuotoon liittyy erilaisia käytössä huomioitavia seikkoja. Nämä kuvataan pakkausselosteessa.

Itsehoitolääke

Osa lääkkeistä on itsehoitolääkkeitä, joita saa apteekista ilman reseptiä. Itsehoitolääkkeillä hoidetaan lieviä ja lyhytaikaisia oireita, jotka eivät vaadi lääkärin tapaamista.

Neuvoja itsehoitoon saa apteekin henkilökunnalta, hoitajalta tai lääkäriltä.

Reseptilääke

Reseptilääkkeellä tarkoitetaan lääkkeitä, joita voi saada vain lääkärin määräyksestä. Lääke on reseptilääke esimerkiksi silloin, kun sairaus, jota sillä hoidetaan, vaatii lääkärin tekemän diagnoosin tai lääkehoidon onnistuminen vaatii seurantaa. Reseptilääkkeen annostus laaditaan aina yksilöllisesti, sillä sama lääke voi vaikuttaa eri henkilöillä eri tavalla. Reseptilääkkeet ovat aina henkilökohtaisia.

Reseptit ovat sähköisiä. Vain poikkeustapauksissa resepti kirjoitetaan paperille. Tällöin resepti muutetaan sähköiseksi apteekissa. Reseptit ovat voimassa yleensä kaksi vuotta. Reseptilääkettä apteekissa hakiessa varmistetaan, että ostajalla on oikeus vastaanottaa lääke. Tämä voidaan tarkistaa lääkärin antaman potilasohjeen tai potilaan Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen avulla.

Mikäli lääkettä tarvitaan vielä määräyksen päätyttyä, voi lääkäri kirjoittaa uuden reseptin. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä suoraan oman terveydenhuollon toimintayksikköön Omakannan kautta. Reseptin uusimista voi pyytää myös apteekkien kautta. Pitkäaikaissairauteenkin tarkoitetussa säännöllisessä lääkehoidossa on kuitenkin hyvä aika ajoin käydä lääkärin vastaanotolla. Lääkäriin kannattaa mennä myös, jos lääkehoidossa on ongelmia, lääke ei tehoa tai epäilee sen aiheuttavan haittaa. Kaikkia lääkkeitä lääkäri ei uudista sähköisesti. Tällaisia ovat lyhytaikaiseksi tai kertaluonteisiksi tarkoitetut lääkehoidot, kuten tilapäiseen unettomuuteen tarkoitettu unilääke tai antibiootti bakteeritulehdukseen.

Lue lisää lääkemuodoista ja määritelmistä:

Missä muodossa lääkkeitä annostellaan?, Fimean lääkekasvatusmateriaali. Ylläpitäjä: Terve koululainen, UKK-instituutti

Lääkelaki. Lääkeaineen ja lääkevalmisteen määritelmät kuvataan luvussa 1.

Mikä on lääke? (Julkari, pdf)