Viruslääkkeet

Viruslääkkeet

Suomessa influenssan hoitoon on saatavilla oseltamiviiri ja tsanamiviiri. Viruslääkkeitä on myös varastoitu mahdollista influenssapandemiaa varten. Influenssaviruslääkkeiden teho influenssan ehkäisyssä ja hoidossa varmistuu vasta sen jälkeen, kun viruksen tyyppi ja herkkyys käytettävissä oleville viruslääkkeille on selvitetty. Virusten herkkyystilanteen muuttumisen vuoksi lääkkeiden valintaa, käyttöaiheita ja annostusta koskevat suositukset voivat muuttua nopeasti epidemian eri vaiheissa.

Fimea valvoo viruslääkkeiden laatua, tehoa ja turvallisuutta sekä jakelua. Pandemiatilanteissa ajantasaista tietoa viruslääkkeistä ja niiden käytöstä on saatavilla THL:n ja Fimean verkkosivuilta.>

Oseltamiviiri (Tamiflu®) on suun kautta otettava lääke, jota on saatavilla sekä kapseleina että oraalisuspensiona. Tsanamiviiri (Relenza®) annostellaan jauhemuotoisena inhalaationa suoraan hengitysteihin.

Tarkemmat tiedot Tamiflusta ja Relenzasta löytyvät valmisteyhteenvedosta ja pakkausselosteesta: