Tietokantaan ladattava tiedosto

Tietokantaan ladattava tiedosto

Fimea laatii luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista lääkevalmistetasolla. Ne lääkevalmisteet, joiden substituutioryhmä on sama, ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Fimea ei ota kantaa saman substituutioryhmän lääkevalmisteiden pakkauskokojen keskenään vaihdettavuuteen, vaan lääkevalmisteelle annettu substituutioryhmä on vyörytetty alaspäin tässä tiedostossa vain niille pakkauksille, joilla on VNR-numero. Myyntiluvalliset pakkaukset, joilla ei ole VNR-numeroa, eivät ole mukana tiedostossa. Täten kaikille pakkauksille ei välttämättä löydy vastinparia, esim. jos kahdesta keskenään vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta vain toinen on kaupan.

Tietokannassa substituutioryhma on tekstimuotoinen. Kentän pituudeksi on varattu kuusi (6) merkkiä, mutta tällä hetkellä käytetyt koodit ovat neljän (4) merkin mittaisia.

Substituutioryhmällä ei ole selitettä, vaan lääkevalmisteet on listaa muodostettaessa numeroitu juoksevasti. Listan tarkastuksen aikana osa lääkkeistä on poistunut listalta, myyntiluvan peruuntumisen tai valmisteen listalta poiston vuoksi. Numeroinnissa voi siis olla aukkoja. Kerran käytettyä, mutta poistunutta substituutioryhmänumeroa ei oteta käyttöön uudelleen eri aineelle/ryhmälle.

Tiedoston muoto

Tiedosto on peräkkäistekstitiedosto, jossa tietokenttien välisenä erottimena on puolipiste. Tiedosto on tallennettu Windows ANSI-muodossa.

Tietokantaan ladattavan listan tietosisältö kenttäpituuksineen on seuraava:

Tyypin selitteet:

VARCHAR2 = alfanumeerinen kenttä
NUMBER = numeerinen kenttä

Sarake Tyyppi ja maksimipituus lähdejärjestelmässä Pakollisuus Kentän selite
SUBSTITUUTIORYHMA VARCHAR2(6) NULL Substituutioryhmän numero
VNRNRO VARCHAR2(6) NULL Pohjoismainen tuotenumero. Pakkauksen yksilöivä numero.
PAKKAUSKOKO VARCHAR2(20) NOT NULL Pakkauksen koko, esim. 30. Pakkauskoon kuvaus tekstimuotoisena.
RESEPTISTATUS VARCHAR2(2) NOT NULL Pakkauksen reseptistatus. R= reseptivalmiste K= itsehoitovalmiste. Reseptivalmiste edellyttää lääkemääräystä. Itsehoitovalmiste ei edellytä lääkemääräystä.
LAAKENIMI VARCHAR2(64) NOT NULL Lääkevalmisteen kauppanimi.
VAHVUUS VARCHAR2(40) NOT NULL Lääkevalmisteen vahvuudella tarkoitetaan vaikuttavan aineen määrää tai pitoisuutta valmisteessa. Vahvuus ilmoitetaan tekstimuotoisesti (määrä ja yksikkö samassa kentässä).
LAAKEMUOTONIMI VARCHAR2(75) NOT NULL Lääkemuodon suomenkielinen nimi. Lääkemuodoista käytetään Euroopan farmakopeakomission hyväksymiä Standard terms-luettelossa esitettyjä pitkiä lääkemuotonimiä.
HALTIJA VARCHAR2(61) NOT NULL Myyntiluvan haltijan nimi.
ATCKOODI VARCHAR2(8) NOT NULL Anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi.
SELITES VARCHAR2(100) NOT NULL ATC-koodin suomenkielinen selite, ilmaisee vaikuttavan aineen tai aineryhmän nimen.
KAUPAN VARCHAR2(1) NULL Pakkauksen kaupanolotieto.
1= kaupan
0=ei kaupan
DOKUMENTAATIO VARCHAR2(1) NULL Lääkevalmisteeseen liittyvän myyntilupahakemuksen dokumentaation laatu
A=alkuperäinen
G=geneerinen
Tietoa ei ole rinnakkaistuonti eikä -jakeluvalmisteilla
RINNAKKAISTUONTI VARCHAR2(1) NOT NULL Tieto ilmaisee onko valmiste rinnakkaistuonti tai –jakeluvalmiste
1=on
0=ei
MYYNTILUPANRO NUMBER(6) NOT NULL Fimean antama myyntiluvan numero, esim. 10891. Keskitettyjen myyntilupien viiteavain tietokannassa niille tahoille, jotka haluavat käyttää samaa numeroa kuin Fimea.
EUMYYNTILUPANRO VARCHAR2(19) NULL Keskitetyn menettelyn valmisteilla on EU-komission antama myyntilupanumero, esim. EU/1/98/077/005-008