Lääkinnälliset laitteet intro uusi

Fimea valvoo lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta ja alan toimijoita Suomessa. Laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta koskee markkinoille saatettuja lääkinnällisiä laitteita ja niiden ammattimaista käyttöä ja ylläpitoa. Valvonta tapahtuu yhteistyössä muiden EU:n viranomaisten kanssa.

Lisäksi Fimea valvoo lääkinnällisten laitteiden markkinointia ja käsittelee vaaratilanneilmoituksia sekä myöntää lääkinnällisille laitteille myynnin esteettömyystodistuksia, tutkimus- ja poikkeuslupia. 

Suosituimmat otsikko

Etsitkö näitä?

Ajankohtaista otsikko

Ajankohtaista

Lisätietoja otsikko

Lisätietoja:

Lisätietoja laitteet

Viranomaiskyselyt ja yleiset tiedustelut: [email protected] ([email protected])

Kliiniset laitetutkimukset ja suorituskyvynarvioinnit: [email protected] ([email protected])

Rekisteröintiasiat, vientitodistuspyynnöt: [email protected]

Vaaratilanneilmoitukset: [email protected] ([email protected])