Hevonen tuotantoeläimenä

Hevonen tuotantoeläimenä

Euroopan unionissa hevoset katsotaan tuotantoeläimiksi, joten niiden lääkkeitä koskevat vaatimukset jäämien enimmäismäärän (MRL) määrittämisestä. Suuri osa eurooppalaisista hevosista on kuitenkin harraste- ja urheilueläimiä, joiden lääkintään tarvitaan aineita myös MRL -luettelon ulkopuolelta. Jotta näitä hevosia voidaan lääkitä, on Euroopan unionissa säädetty hevosia koskevia poikkeuksia.

Jos hevosta ei tulla käyttämään ihmisravinnoksi, merkitään tieto teuraskiellosta hevospassiin, jolloin hevosen lääkinnässä voidaan käyttää lähes kaikkia lääkeaineita. Kuuden kuukauden teurasvaroajalla voidaan puolestaan käyttää komission asettaman ns. hevoslääkelistan aineita (ks. linkki alla). Poikkeuskäytölle on ehtona että lääkityksestä tehdään merkintä hevosen tunnisteasiakirjaan.

Eläinlääkkeet / 2 sivua (MRL-arvot ja Hevonen tuotantoeläimenä) (Lisätietoja antaa)

Lisätietoja antaa:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, eläinlääkäri (Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö), puh. 029 522 3354, [email protected]