Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkkeiden käyttö ja saatavuus

Lääkelain (395/1987) tarkoitus on ylläpitää ja edistää lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen (2/2016) mukaan apteekkien tulee ilmoittaa kirjallisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä.

Annosjakelulääkemääräysten kirjaaminen muuttui 1.4.2015, minkä takia aikaisempien vuosien lääkemääräysten lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia muutoksen jälkeisten lukumäärien kanssa.

Lääkelain (395/1987) tarkoituksena on varmistaa myös lääkkeiden saatavuus maassa. Fimea julkaisee verkkosivuillaan myyntiluvan haltijoiden tiedotteita lääkkeiden tilapäisistä saatavuushäiriöistä yhteistyössä myyntiluvan haltijoiden kanssa.

Lääkkeiden käytön ja saatavuuden tunnusluvut

Toimitetut lääkemääräykset

Taulukko 1. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009–2022 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015–2022 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.  Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Yksityiset apteekit 43,75 44,98 45,38 46,89 47,62 48,07 50,55 53,03 55,16 57,14 59,37 61,04 63,36 68,17
Yliopistojen apteekit 4,88 4,86 4,78 4,81 4,78 4,89 5,24 5,78 6,09 6,16 6,30 6,25 6,61 7,24
Yhteensä 48,63 49,84 50,16 51,70 52,40 52,96 55,79 58,81 61,25 63,30 65,67 67,29 69,97 75,41

 

Vuonna 2022 toimitettiin yhteensä 75,4 miljoonaa lääkemääräystä. Tämä oli noin 7,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja noin 55 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Vuonna 2022 yliopistojen apteekeista toimitettiin 9,6 prosenttia kaikista toimitetuista lääkemääräyksistä.

Kuvio 1. Yksityisten ja yliopistojen apteekkien toimittamat lääkemääräykset vuosina 2009–2022 (milj. lääkemääräystä). Annosjakelumääräysten kirjaaminen muuttunut 1.4.2015, minkä takia vuodet 2015–2022 eivät ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Saatavuushäiriötiedotteet

Taulukko. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010─2022.

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lukumäärä 67 73 156 316 457 430 525 858 1213 1694 2093 1710 2335

 

Vuonna 2022 Fimealle tehtiin 2335 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Tämä oli noin 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021, mutta vain noin 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Kuvio. Fimealle tehdyt lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitukset vuosina 2010–2022.

Lue lisää:

Saatavuushäiriötiedotteet

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2022: Lääkkeiden saatavuus Suomessa – Katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin (pdf, www.julkari.fi)