Lääkeluettelo

Lääkeluettelo

Päätös lääkeluettelosta

Fimea on lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla laatinut lääkeluettelon, joka on ohjeellinen luettelo lääkkeiksi luettavista aineista. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lääkeluettelosta annetun päätöksen 1 §:n mukaan liitteissä 1 ja 2 on lueteltu Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevat aineet ja rohdokset.

Liitteessä 1 A on lueteltu lääkeaineanalogeja ja prohormoneja. Kyseisiä aineita sisältävät valmisteet rinnastetaan ainoastaan lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin.

Päätöksen 2 §:n mukaan lääkkeitä ovat liitteessä 1 luetellut aineet, niiden suolat ja esterit. Päätöksen 3 §:n mukaan liitteessä 2 mainitut rohdokset ovat lääkkeitä sikäli kuin niitä käytetään lääkelain 3 pykälän mukaisesti.

Päätös lääkeluettelosta (183/2022) tuli voimaan 1.4.2022.

Samalla aiempi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (415/2019)  lakkasi olemasta voimassa.

Fimean uutinen: Päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.4.2022

Lisää tietoa:

Lääkeluettelo ei ota kantaa lääkeaineen toimittamiseen liittyviin ehtoihin. Valmisteen maahantuonnin tai tilaamisen laillisuuden kannalta on ratkaisevaa selvittää tuotteen toimittamisehto Suomessa. Eli tilaajan tulee etukäteen varmistua siitä, katsotaanko aine/valmiste Suomessa itsehoitolääkkeeksi, reseptilääkkeeksi tai PKV-lääkkeeksi vai huumausaineeksi vai kuluttajilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi. Lukija löytää tarkempaa tietoa lääkevalmisteiden toimittamisehdoista luetteloista, jotka on julkaistu Fimean verkkosivuilla:

Myyntiluvallisten itsehoitolääkkeiden myyntipakkaukset (Ajantasaiset tiedot löytyvät Fimean lääkehaku -ohjelmasta valitsemalla  vaihtoehdoksi itsehoitolääkkeet.)

Luettelo PKV-lääkevalmisteista (pdf)

Luettelo kuluttajilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista.

Matkailijan lääkkeet otsikon alta lukija löytää tietoa lääkevalmisteiden henkilökohtaisen maahantuonnin normeista.

Lisää tietoa lääkevalmisteiden henkilökohtaisen maahantuonnin osalta itsetuotuna tai postin kautta

Päivitetty  19.5.2023.