Miten lääkkeet hävitetään?

Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa. Lääkejätettä ovat kaikki vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet. 

Lääkejäte on aina vaarallista jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lääkejätteitä ei saa koskaan laittaa sekajätteeseen tai huuhtoa viemäriin. Palauta lääkejäte aina apteekkiin, josta se lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Kotitalouksien lääkejätteen voi viedä apteekkiin maksutta. 

Lääkekaapin tarkistus

  • Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet. 

Lääkejätteiden käsittely ennen apteekkiin viemistä

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät ohjetarrat tietosuojan takia.
  • Poista vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit alkuperäisestä kartonkipakkauksesta. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse poistaa pakkauksistaan. Pakkaa tabletit ja kapselit irrallisina pussiin ja vie ne apteekkiin. Hävitä kartonkipakkaukset yleisten lajitteluohjeiden mukaisesti. 
  • Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista, että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda.
  • Tee käytetyt lääkelaastarit käyttökelvottomiksi taittamalla laastarin liimapinnat vastakkain. Laita lääkelaastari takaisin alkuperäiseen suojapussiin tai läpinäkyvään muovipussiin hävittämistä varten. Käytetyssä lääkelaastarissa on vielä jäljellä lääkeainetta, minkä vuoksi laastari on vietävä apteekkiin hävitettäväksi. Myös nikotiinilaastarit ovat lääkejätettä, jotka tulee viedä apteekkiin. 
  • Pakkaa ruiskut ja neulat suljettuun astiaan, esimerkiksi muovipulloon tai lasipurkkiin ja palauta ne apteekkiin erillään muusta lääkejätteestä.
  • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan.
  • Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään.

Mikä ei ole lääkejätettä?

  • Perusvoiteet, ravintolisät ja luontaistuotteet eivät ole lääkejätettä, joten ne voi hävittää kotitalouksien sekajätteeseen. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta hävittämisestä, voit varmistaa asian apteekista.