Miten lääkkeet hävitetään?

Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätettä syntyy sekä kotitalouksissa että terveydenhuollossa. Lääkejätettä ovat kaikki käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai sellaiset lääkkeet, joiden käytön viranomainen, lääkkeen valmistaja, myyntiluvan tai rekisteröinnin haltija on kieltänyt.

Lääkejäte on aina vaarallista jätettä (ent. ongelmajäte), joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja se on hävitettävä oikein. Tarkista lääkekaappisi sisältö ja hävitä lääkejätteet näiden ohjeiden mukaan.

Lääkekaapin tarkistus ja lääkejätteiden hävitys

 • Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja poista sieltä vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet.
 • Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan takia.
 • Ota vanhat tai käyttämättä jääneet tabletit ja kapselit pois kartonkipakkauksistaan, pakkaa ne läpipainopakkauksissaan, purkeissaan tai irrallisina läpinäkyvään muovipussiin, ja vie ne apteekkiin.
 • Tee käytetyt lääkelaastarit käyttökelvottomiksi taittamalla laastarin liimapinnat vastakkain ja laita laastari takaisin suojapussiin, jos sellainen on vielä jäljellä.
 • Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan. Varmista että nestemäiset lääkkeet eivät vuoda.
 • Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään.
 • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Älä koskaan heitä lääkejätteitä sekajäteastiaan, koska ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville.
 • Älä huuhdo lääkejätteitä viemäriin, sillä jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.
 • Palauta lääkejäte aina apteekkiin tai kunnan järjestämään hävityspisteeseen, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Yllä mainitut ohjeet pätevät myös, kun palautat lääkejätteitä kunnan hävityspisteeseen. Kotitalouksien lääkejätteen voi viedä apteekkiin maksutta.