Suljetun käytön tarkastusprosessi

Suljetun käytön tarkastusprosessi

Tarkastus voi perustua joko etätarkastukseen, paikan päällä tapahtuvaan tarkastuskäyntiin tai kirjalliseen tarkastusmenettelyyn. Kirjallista tarkastusmenettelyä voidaan käyttää, jos toiminnanharjoittaja on tarkastettu aiemmin ja valvontaviranomainen katsoo sen valvonnan kannalta riittäväksi. Tarkastusten laajuus ja yksityiskohtaisuus voivat vaihdella tapauskohtaisesti.

Toiminnanharjoittajan on tarkastuksen aikana varauduttava vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • Toiminnanharjoittajan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt
  • Käytettävät organismit
  • Riskinarviointi
  • Käytön kirjaaminen
  • Tilat ja pohjapiirrokset
  • Eristämis- ja suojatoimenpiteet
  • Jätehuolto
  • Toiminta- tai pelastussuunnitelma
  • GMO-toimintaan liittyvät vaaratilanteet ja poikkeamat
  • Henkilöstön koulutus

Tarkastuksen jälkeen tarkastaja toimittaa toiminnanharjoittajalle tarkastuspöytäkirjan, johon on kirjattu mahdolliset huomautukset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.