Uudistaminen ja muutoshakemukset

Uudistaminen ja muutoshakemukset

Luvan myöntämisen jälkeen myyntiluvan tai rekisteröinnin haltija on velvollinen huolehtimaan aktiivisesti myyntilupansa tai rekisteröintinsä ylläpidosta.

Lääkevalmisteen myyntiluvan tai perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekisteröinnin haltijan on ilmoitettava viranomaiselle kaikki muutokset, jotka vaikuttavat valmisteen myynti- tai rekisteröintilupadokumentaatioon. Muutoksista ilmoitetaan muutoshakemuksillla.

Myyntiluvat ja rekisteröinnit on myös uudistettava viiden vuoden sisällä myyntiluvan tai rekisteröinnin myöntämisestä. Tämä tapahtuu uudistamishakemuksella.