Aineisto- ja laatukuvaukset

Aineisto- ja laatukuvaukset

Rekisterien aineistokuvaukset 

Fimea toimii rekisterinpitäjänä. Aineistokatalogiin on koottu kuvaukset seuraavien Fimean rekistereiden tietosisällöstä: 

  • Erityisluparekisteri 
  • Haittavaikutusrekisteri 
  • Vaaratilannerekisteri 
  • Tukkumyyntirekisteri (tulossa) 

Aineistokatalogi on aineisto- ja muuttujakuvausten julkinen hakuliittymä, josta sosiaali- ja terveydenhuollon aineistokuvaukset löytyvät yhdestä paikasta. Kuvausten tarkoituksena on hyödyttää niitä tahoja, jotka käyttävät Fimean aineistoja erilaisiin tarkoituksiin. 

Raporttien laatukuvaukset 

Fimean tehtävä on pitää toimialaansa liittyviä tilastoja. Tilastotyyppisiä tietotuotteita julkaistaan dynaamisina raportteina, joissa käyttäjät voivat muokata sisältöä ja laajuutta raportoinnin mahdollistamalla tavalla. Näiden raporttien olennaiset metatiedot on koottu laatukuvauksiin. 

Laatukuvauksen avulla raportin käyttäjä voi arvioida tietojen luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.