Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti

Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Fimea ryhtyi vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen. 
Lisätietoa: https://www.fimea.fi/-/muutos-apteekkilupien-kasittelymaksun-laskutukseen

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa:

asiointi.fimea.fi

Kuntakohtaiset sijaintialuepäätökset ovat nähtävissä Fimean verkkosivuilla Apteekkien sijaintialuepäätökset

 

KUULUTUS

Kalajoen 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kalajoen kaupungin eteläisellä (2.) apteekkialueella (Fimea dnro 2502/11.03.08/2011, 10.8.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Lohtajan sivuapteekkia Kokkolan kaupungin Lohtajan taajamassa.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Kuhmoisten apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi. Apteekin tulee sijaita Kuhmoisten kunnassa (LL dnro 301/50/99, 11.6.1999).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden (2019, 2020 ja 2021) keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Längelmäen sivuapteekkia Jämsän kaupungin Längelmäen taajamassa.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Miehikkälän apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Miehikkälän kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Ylämaan sivuapteekkia Lappeenrannan kaupungin Ylämaan taajamassa.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Parikkalan 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Parikkalan kunnan eteläisellä (1.) apteekkialueella (LL dnro 3127/4.2.3.7./2007, 6.7.2007 ja Fimea dnro 444/11.03.03/2012, 22.5.2012).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Saaren sivuapteekkia Parikkalan kunnan Saaren taajamassa.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori


KUULUTUS

Porin 7. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Porin kaupungin pohjoisella 3. apteekkialueella (Dnro FIMEA/2020/000273,11.3.2020).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Samassa yhteydessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kuuluttaa haettavaksi erillisellä hakukuulutuksella oikeuden pitää Reposaaren sivuapteekkia Porin kaupungissa Reposaaren alueella. Oikeutena olevaa sivuapteekkia tulee hakea erikseen.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori


KUULUTUS

Reposaaren sivuapteekin sivuapteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Sivuapteekin tulee sijaita Porin kaupungissa Reposaaren alueella. Reposaaren sivuapteekki toimii tällä hetkellä Porin 7. apteekin alaisuudessa. 

Sivuapteekkilupaa voi hakea apteekkari tai apteekkiluvan saanut laillistettu proviisori.

Sivuapteekkilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Sivuapteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseensa asiakirjat, joihin hän haluaa vedota lääkelain 52 §:n 3 momentin mukaisessa arvioinnissa.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori


KUULUTUS

Raahen 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Raahen kaupungin läntisellä (1.) apteekkialueella (Fimea dnro 209/11.03.08/2014, 8.5.2014).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2019, 2020 ja 2021 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 3.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori

 

KUULUTUS

Rovaniemen 6. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Rovaniemen kaupungissa (Dnro FIMEA/2020/004655, 18.2.2021).

Apteekki on uusi perustettava apteekki, jolla ei ole lääkemyynnin liikevaihtotietoja apteekin suuruusluokan ilmoittamiseksi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 7.12.2023 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 7.11.2023.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Tommi Rantalainen, Yliproviisori