Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Haettavat apteekkiluvat

Apteekkilupien hakeminen sähköisesti

Apteekkilupahakemusten viimeinen jättöpäivä on torstai.

Fimea toimittaa apteekkilupapäätökset ensisijaisesti hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Huom! Fimea ryhtyi vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen. 
Lisätietoa: https://www.fimea.fi/-/muutos-apteekkilupien-kasittelymaksun-laskutukseen

Apteekkilupia voi hakea sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa:

asiointi.fimea.fi

Kuntakohtaiset sijaintialuepäätökset ovat nähtävissä Fimean verkkosivuilla Apteekkien sijaintialuepäätökset

Lisätietoa:

Ahlholm Eija, yliproviisori puh. 029 522 3240
Rantalainen Tommi, yliproviisori puh. 029 522 3294
Rosenberg Pirjo, jaostopäällikkö puh. 029 522 3246
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
[email protected]

 

KUULUTUS

Hämeenlinnan 6. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Hämeenlinnan kaupungin lounaisella (2.) apteekkialueella (Fimean dnro 
1769/11.03.08/2011, 11.08.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 4.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Kangasalan 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kangasalan kunnan läntisellä (2.) apteekkialueella (Fimean dnro 
1770/11.03.08/2011, 6.6.2011).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 4.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Kangasniemen apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kangasniemen kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Kannuksen apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Kannuksen kunnassa.

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Lahden 10. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Lahden kaupungissa (Fimean dnro 000874/06.08.00.00/2016, 18.5.2018).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Lieksan 1. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Lieksan kaupungissa (LL dnro 1000/811/97, 05.06.1998).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till Mariehamns 1:a apotek ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket ska ligga i Mariehamn stad (LL dnro 518/50/1999, 19.11.1999).

Apoteket hör utifrån medelvärdet av omsättningen för läkemedelsförsäljningen enligt de tre senast tillgängliga räkenskapsperioderna 2020, 2021 och 2022 till klass 2.

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållande av Kumlinge filialapotek i Kumlinge kommun.

Den som ansöker om apotekstillstånd ska till ansökan foga sin meritförteckning eller andra 
handlingar av vilka framgår de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen enligt 43 b § 4 mom. i läkemedelslagen. En sökande som är bosatt utomlands ska dessutom till sin ansökan foga en redogörelse för de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 b § 1 mom. i läkemedelslagen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kommer att inhämta ett utlåtande av Ålands landskapsregering innan beviljandet av apotekstillståndet (Självstyrelselag för Åland 1144/1991, 30 § punkt 21).

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 11.7.2024 före kl. 16.15.

Kuopio, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Sektionschef
Eija Ahlholm, Överprovisor
 

KUULUTUS

Paraisten 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Paraisten kaupungin läntisellä (2.) apteekkialueella (Fimean dnro 
001747/06.08.00.00/2018, 20.12.2018).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 1.

Apteekkilupaan liittyy ehto ylläpitää Korppoon sivuapteekkia Paraisten kaupungin Korppoon alueella.

Parainen on kaksikielinen kaupunki, jossa enemmistön kieli on ruotsi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Sipoon 2. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Sipoon kunnan eteläisellä (2.) apteekkialueella (LL dnro 864/50/2005, 
30.05.2005).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 2.

Sipoo on kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori
 

KUULUTUS

Tampereen 17. apteekin apteekkilupa kuulutetaan kirjallisesti haettavaksi.

Apteekin tulee sijaita Tampereen kaupungin läntisellä (1.) apteekkialueella (Fimean dnro 
007169/06.08.00.00/2016, 03.04.2017).

Apteekki kuuluu kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilikauden 2020, 2021 ja 2022 keskimääräisen lääkemyynnin liikevaihdon perusteella apteekkien suuruusluokkaan 4.

Apteekkilupaa hakevan tulee liittää hakemukseen ansioluettelonsa tai muut asiakirjat, joista käyvät ilmi lääkelain 43 b §:n 4 momentin mukaisessa arvioinnissa huomioon otettavat seikat. Ulkomailla asuvan apteekkiluvan hakijan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys lääkelain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista apteekkiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Hakemusten on oltava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamossa viimeistään 
11.7.2024 ennen kello 16.15.

Kuopiossa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa 11.6.2024.

Pirjo Rosenberg, Jaostopäällikkö
Eija Ahlholm, Yliproviisori