Töihin Fimeaan

Avoimet virat

Fimealaiset kokevat työnsä merkityksellisesti ja arvostavat tasavertaisuutta.

Fimeassa työskentely

Tyypillinen fimealainen työskentelee asiantuntijatehtävissä lääkevalmisteiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnin sekä lääkealan tutkimuksen, valmistuksen ja jakelun valvonnan parissa.

Fimea tarjoaa näköalapaikan lääkealan kehitykselle. Olemme aktiivinen lääkealan vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toimimme aktiivisesti EU:n lääkevalvontaverkostossa.

Työskentelemme paikkariippumattomasti ja edistämme joustavaa työskentelyä tarjoamalla henkilöstömme käyttöön modernit työvälineet ja virtuaalisen työympäristön. Fimean henkilöstön lomaedut ovat keskimääräistä paremmat, ja pisimmillään loma-oikeus voi olla 38 päivää vuodessa. Lauantait ja muut arkipyhät eivät kuluta lomapäiviä. 

Lukuja Fimean henkilöstöstä.

Fimea tukee työntekijöidensä työkykyä ja jaksamista: 

  • laajalla työterveyshuollolla
  • liikunta- ja hyvinvointiedulla
  • liukuvalla työajalla
  • virkistyspäivillä
  • henkilöstötilaisuuksilla

Avoimet hakemukset

Avoimet hakemukset

Vakituiset virat ja yli kahden vuoden pituiset määräaikaiset virkasuhteet laitetaan avoimeen hakuun valtiolle.fi-sivustolla ja silloin huomioidaan vain nimenomaisesti kyseiseen hakuun saapuneet hakemukset.

Avoimen hakemuksen voit laittaa meille valtiolle.fi-sivuston kautta. Avoimet hakemukset voidaan ottaa huomioon vain alle kahden vuoden pituisia määräaikaisuuksia täytettäessä.

Tutustu Fimeaan myös LinkedInissä.