FINOSE-yhteistyö

FINOSE

FINOSE on pohjoismaisten HTA-arvioinneista vastaavien viranomaisten Fimean, TLV:n (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Ruotsi) ja NoMA:n (Norwegian Medicines Agency, Norja) käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä HTA-arvioinneissa sekä nopeuttaa uuden lääkkeen tuloa potilaiden saataville. Yhteistyöhankkeet kattavat sekä yhteistoiminnassa tehtäviä suhteellisen vaikuttavuuden arviointeja että taloudellisten vaikutusten arviointeja soveltuvin osin. Fimean, NoMA:n ja TLV:n ylijohtajat allekirjoittivat syyskuussa 2017 yhteisymmärryspöytäkirjan pohjoismaisen lääkehoitojen arviointiyhteistyön tiivistämisestä.

Yrityksiä, jotka ovat lähiaikoina tuomassa markkinoille uusia lääkevalmisteita, pyydetään ottamaan yhteyttä ([email protected]) keskustelujen aloittamiseksi yrityksen mahdollisesta osallistumisesta yhteisesti tehtävään arviointiin. Osallistuvan yrityksen näkökulmasta yhteistyö tarkoittaa yhtäaikaisesti aloitettavia arviointeja Fimeassa, NoMA:ssa ja TLV:ssä sekä sopimuksen allekirjoittamista luottamuksellisten tietojen jakamisesta virastojen välillä. Muilta osin arvioinneissa noudatetaan kansallisia prosesseja. Päätökset lääkkeen käytöstä yhteistyöarvioinnin perusteella tehdään kussakin maassa erikseen kansallisten säädösten mukaan. Jos lääkkeestä on tehty yhteiseurooppalainen (EUnetHTA) arviointi, voivat Fimea, NoMA ja TLV yhdessä laatia terveystaloudellisen arvioinnin EUnetHTA-raportin tuloksiin nojautuen.

Lisätieto FINOSE

Lisätietoa:

[email protected]

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä p. 0295223521

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 0295223516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]