Strategia

Strategia

Toiminta-ajatus

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa sekä edistää lääkkeiden järkevää käyttöä väestön terveydeksi.

Visiomme

Kestävää hyvinvointia turvallisilla lääkkeillä ja lääkinnällisillä tuotteilla vaikuttavasti palvellen.

Arvomme

Vaikuttava

 • Olemme aktiivinen lääkealan vaikuttaja kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 • Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi. 

Edelläkävijä

 • Etsimme uusia näkökulmia ja innovatiivisia toimintatapoja vastuullisesti.
 • Ennakoimme ja kehitymme.

Luotettava ja palveleva

 • Palvelemme asiakkaitamme avoimesti ja eettisesti.
 • Pidämme sen, minkä lupaamme.

Yhteistyön tekijä

 • Yhdistämme osaamisemme yhteisten päämäärien hyväksi.
 • Arvostamme ja tuemme toisiamme.

Strategiset tavoitteemme

Palveleva asiantuntijuus

 • Tunnistamme palvelumme  ja vahvistamme prosessit.
 • Uudistamme palvelukanavat.
 • Vahvistamme palvelevan asiantuntijuuden kulttuuria ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri

 • Optimoimme tapamme toimia tulevaisuutta varten. 
 • Määrittelemme johtajuuden periaatteet. 
 • Määrittelemme henkilöstön kehittymisen tavoitteet.

Kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus

 • Määrittelemme kansallisen ja kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteet, toimintatavat ja prioriteetit.
 • Olemme ensisijainen lääketiedon lähde Suomessa.

Strateginen viitekehys

Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa meidät kuten muutkin organisaatiot jatkuvaan tulevaisuuden luotaamiseen ja reagointivalmiuteen.

Sisäiset muutostekijät

 • Tiedon jakaminen
 • Avoin sidosryhmäyhteistyö
 • Myyntilupa- ja HTA-toiminnan lähentyminen
 • Digitalisaatio
 • Työnteon hajaantuminen
 • Keskittyminen ydinosaamiseen

Ulkoiset muutostekijät

 • Taantuva Eurooppa, kasvava Kauko-Itä
 • Ennakoimattomuus ja kriisialttius
 • Globalisaatio, keskittyminen, polarisaatio
 • Lääkealan rikollisuus ja riskit
 • Kansalaisten voimaantuminen
 • Informaatiotulva

Valtio-konsernin muutostekijät

 • SOTE-uudistus
 • Organisaatiorajojen hämärtyminen
 • Avoimuus, läpinäkyvyys, eettisyys, vastuullisuus
 • Säästöt
 • Jaetut tukipalvelut
 • VM valtion emoyhtiö
 • Aika- ja paikkariippumattomuus

Tekniset muutostekijät

 • 24/7 online maailma
 • Kehittyneet, kalliit lääkehoidot
 • Ehkäisevät ja parantavat lääkehoidot
 • ATMP-tuotteet, implantit. diagnostiikka
 • Automaatio lääkejakelussa
 • Teknologian ja kyberturvallisuuden tarkastukset

Strategiaesitys