Julkaisut

Julkaisut

Fimea julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa julkaisusarjoissaan sekä erillisjulkaisuina.

Fimean kaikki julkaisut löytyvät Julkarista, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto. 

Fimean määräykset, ohjeet ja päätökset löydät Fimean verkkosivujen Lait ja ohjeet -osiosta.

Sic!-verkkolehti

Sic!-verkkolehti on verkossa ilmaiseksi kaikkien luettavissa. Uusi teemanumero ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa, lisäksi verkkolehdessä julkaistaan tuoreita artikkeleita teemanumeroiden välillä. Sivuillamme voi myös antaa palautetta Sic!:in toimitukselle.

Tutustu Sic!:iin

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. 

Uusimmat tilastot

Suomen lääketilasto 2021 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2020 (www.julkari.fi)

Suomen lääketilasto 2019 (www.julkari.fi)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Julkaisut – haku ja listaus JULKARI


null Hae julkaisuista


Tremelimumabi metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. 2. korjattu painos

Kotajärvi, Jarno , Nousiainen, Pia , Rahkonen, Atte
2023-10

Tremelimumabi maksasolusyövän hoidossa

Lamminsalo, Marko , Kotajärvi, Jarno , Nättinen, Janika , Rahkonen, Atte
2023-10

Etranakogeenidetsaparvoveekki (AMT-061) B-hemofilian hoidossa

Hyvärinen, Antti , Kotajärvi, Jarno , Nättinen, Janika
2023-08

Mosunetutsumabi hoitoon reagoimattoman tai uusiutuneen follikulaarisen lymfooman hoidossa

Nousiainen, Pia , Rahkonen, Atte , Ruotsalainen, Jani
2023-07