Geenitekniikan rekisteri

Geenitekniikan rekisteri

Fimea ylläpitää geenitekniikan rekisteriä. Rekisteriin on tallennettu geenitekniikan käyttöä koskevat ilmoitukset ja hakemukset sekä näitä koskevat viranomaispäätökset ja muut asiakirjat.

Geenitekniikan rekisterin ylläpidosta, sisällöstä ja julkisuudesta on säädetty geenitekniikkalailla (377/1995). Rekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja muuntogeenisten organismien käytön valvonnan välineeksi. Rekisterin sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää geenitekniikan lautakunta.

Tietosuojaseloste: Geenitekniikan rekisteri (pdf)