Sairaalalääkkeiden arviointi

Arviointiprosessi

Vuodesta 2015 lähtien Fimean HTA-toiminnan painopiste on ollut uusien sairaalassa käytettävien lääkkeiden arvioinnissa. Tavoitteena on tuottaa tietoa lääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Uuden lääkeaineen lisäksi arvioinnin kohteena voi olla myös merkittävä käyttöaiheen laajennus. Aiheiden valintaan liittyvää menettelyä on kuvattu tarkemmin alla olevassa prosessikuvauksessa. Arvioinnit pyritään tuottamaan siten, että arviointiraportti olisi käytettävissä mahdollisimman pian myyntiluvan myöntämisen tai käyttöaiheen laajenemisen jälkeen, kun lääkkeen käyttöönottoa harkitaan.

Lue lisää

Lisätietoa

  • Kiviniemi Vesa, arviointipäällikkö, jaostopäällikkö, puh. 029 522 3516