Eläinlääkeasetus 2019/6 UKK

Eläinlääkkeiden myyntiluvat

Eläinlääkkeiden rinnakkaiskauppa

Hakemusmaksut

Eläinlääkepakkaukset

Eläinlääkkeiden markkinointi

Apteekkien kirjanpito

Eläinlääkkeiden toimittaminen apteekista

Eläinlääkemääräyksen voimassaoloaika

Eläinlääkkeiden etämyynti

Erityisluvallisten eläinlääkkeiden tuonti EU-/ETA-alueen ulkopuolelta