Seuraa lääkehoitosi vaikutuksia

Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?

Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi on tärkeää tietää, mihin tarkoitukseen lääkkeet on tarkoitettu sekä miten niiden hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia voi itse seurata.

Esimerkiksi seuraavia kysymyksiä apuna käyttäen voi keskustella lääkehoidon vaikutusten tunnistamisesta ja seuraamisesta lääkärin kanssa tai apteekissa asioidessa. Myös pakkausselosteesta löytyy tietoa lääkkeen vaikutuksista.

 • Miten lääkehoitosi vaikutuksia seurataan?

 • Mikä on lääkehoitosi tavoite (esim. taudin paraneminen tai toimintakyvyn paraneminen)

 • Pystytkö itse havaitsemaan vaikutuksen?

 • Täytyykö lääkkeen tehoa seurata esimerkiksi laboratoriokokein?

 • Kuinka nopeasti lääkkeen vaikutuksen pitäisi alkaa?

 • Milloin otat yhteyttä lääkäriin, jos lääke ei tehoakaan?

Kerro lääkkeesi vaikutuksista hoitavalle lääkärille.

Seuraavat kysymykset tukevat keskustelua lääkehoidon haitta- ja yhteisvaikutuksista. Myös näistä voi keskustella lääkärin kanssa ja apteekissa tai lukea pakkausselosteesta.

 • Aiheuttaako lääkkeesi ohimeneviä haittoja käytön alussa?

 • Minkä haittojen vuoksi on otettava välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin?

 • Voitko itse tehdä jotakin haittavaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi?

 • Sopiiko uusi lääke käytettäväksi yhdessä muiden lääkkeiden kanssa?

 • Sopiiko käyttämäsi itsehoitolääke muuhun lääkitykseesi ja sairauksiisi, ja onko se oikea valinta oireisiisi?

Kerro lääkkeesi aiheuttamista haittavaikutuksista ja muista ongelmista hoitavalle lääkärille tai apteekissa.

Käy säännöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sovituissa tarkastuksissa. Pitkäaikaissairauksien tilannetta on hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin.