Päätökset

Päätökset

Euroopan farmakopea, 11. painos FIMEA/2022/006892 
Voimaan 1.1.2023

Euroopan farmakopea, täydennysosa 11.1 FIMEA/2023/001593 
Voimaan 1.4.2023

Euroopan farmakopea, täydennysosa 11.2 FIMEA/2023/003449
Voimaan 1.7.2023