Laitteiden rekisteröinnit

Rekisteröinnit

Lääkinnällisten laitteiden tietojen rekisteröintiin on käytössä kaksi eri rekisteriä. Fimean ylläpitämä kansallinen CERE-rekisteri ja komission ylläpitämä Eudamed-rekisteri. Eudamedin julkinen rekisteri tarjoaa kansalaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille ja muille toimijoille mahdollisuuden saada riittävästi tietoa EU:n markkinoilla olevista lääkinnällisistä laitteista.

Ennen lääkinnällisten laitteiden myyntiä, markkinoille saattamista tai asettamista saataville tulee ilmoitusvelvollisen toimijan tehdä Fimealle ilmoitus toiminnastaan ja laitteistaan. Ilmoitus tehdään joko CERE- tai Eudamed-rekisteriin. 

Rekisteröitymisvelvollisuudesta säädetään LL-lain (719/2021) 49 §:ssä sekä asetuksien (EU2017/745 ja EU/2017/746) luvussa III. 

Fimean Määräyksessä 2/2021 määritellään tarkemmat tiedot ilmoitusten tekemisestä, ilmoitettavista tiedoista sekä rekisteröitymiseen liittyvistä menettelyistä.

Laitteiden rekisteröinti

Yleistä lääkinnällisten laitteiden rekisteröinnistä

Yleistä lääkinnällisten laitteiden rekisteröinnistä

Lääkinnällisten laitteiden ilmoitukset tulee tehdä kaksivaiheisesti. 

  1.  Toimija rekisteröityy joko Eudamed- tai CERE-rekisteriin toimijan roolista riippuen. 
    1. Rekisteröidyttyään toimija saa Eudamed:sta Actor ID/SRN-numeron tai CERE:stä toimijan viitenumeron
  2.  Toimija rekisteröi toimintaan liittyvät lääkinnälliset laitteensa Eudamed- tai CERE-rekisteriin. 
    1. Poikkeuksena maahantuoja, joka linkittää valmistajat, joiden laitteita maahantuo

Ilmoitettaessa tietoja on käytettävä Eudamedin tai Fimean ilmoituslomakkeita. Lomakkeet sisältävät ilmoituksessa ilmoitettavat tiedot.

Ilmoitusvelvollisten toimijoiden on pidettävä Fimealle ilmoittamansa tiedot ajan tasalla (koskee EUDAMED- ja CERE-rekisteriä). Muutokset rekisteröidyissä tiedoissa on ilmoitettava Fimealle viipymättä siihen rekisteriin, johon ilmoituksen on tehnyt. 

Ilmoituksen tekijän tulee olla:

  • oikeutettu edustamaan yritystä tai elinkeinonharjoittajaa
  • valmistajan valtuuttama edustaja tai
  •  muu taho, joka on vastuussa lääkinnällisen laitteen markkinoille saattamisesta.