Lääkevaihto apteekissa

Lääkevaihto apteekissa

Apteekin on vaihdettava lääkärin, hammaslääkärin tai muun lääkkeen määräämiseen oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön lääkemääräykseen perustuva lääkevalmiste vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon mukaiseen valmisteeseen, joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan on enintään 0,50 euroa. Vaihtoa ei kuitenkaan saa tehdä, jos lääkkeen määrääjä on kieltänyt vaihdon lääketieteellisellä tai hoidollisella perusteella tekemällä kiellosta merkinnän lääkemääräykseen tai jos lääkkeen ostaja kieltää vaihdon. Lääkkeen ostajalla on lisäksi aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, jollei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein.

Lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista toimitettaessa on apteekin farmaseuttisen henkilökunnan neuvoilla ja opastuksella pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi. Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoa lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista. Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta.

Apteekin vaihtaessa astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävää inhaloitavaa lääkevalmistetta, biologista lääkettä tai biosimilaaria, apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on annettava lääkkeen ostajalle toimitettavan lääkevalmisteen oikean ja turvallisen käytön edellyttämä lääke- ja laiteneuvonta.

Biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihto 1.4.2024 lukien

Tutustu apteekin lääke- ja laiteneuvonnan tueksi tuotettuun materiaaliin: 

Ohjauskirje 16.1.2024: Biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihdon hyvät toimintatavat apteekissa (pdf)

Apteekeille suunnattu webinaari 6.2.2024

Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihto 1.4.2023 lukien

Tutustu apteekin lääke- ja laiteneuvonnan tueksi tuotettuun materiaaliin: 

Apteekin valmistekohtainen ohjaus inhalaatiovalmisteiden lääkevaihdossa 

Ohjauskirje 23.2.2023: Astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon hyvät toimintatavat apteekissa (pdf)

Apteekeille suunnattu webinaari 28.2.2023

Lääkevaihto ja keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet Fimean verkkosivuilla:

Lisätietoja:

Lisätietoja:

[email protected]