Lääkkeet ja raskaus

Lääkkeet ja raskaus

Lääkehoitoa voidaan tarvita myös raskauden ja imetyksen aikana. Äidin sairautta on tärkeää hoitaa, koska äidin hyvinvointi on myös sikiön ja imeväisen etu.

Lääkkeen sopivuus raskauden aikana käytettäväksi pitää aina tarkistaa.

Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja kulkeutuvat sikiöön, jos raskaana oleva nainen niitä käyttää. Vain harvan lääkkeen tiedetään olevan selvästi haitallinen sikiön kehitykselle. Raskaudenaikaisessa lääkehoidossa pyritään välttämään sikiölle haitalliseksi tiedettyjä lääkkeitä sekä lääkkeitä, joiden sikiöriskeistä ei vielä ole kertynyt tietoa.

Lääkkeen sopivuus raskauden aikana käytettäväksi pitää aina tarkistaa. Tämä koskee myös itsehoitovalmisteita sekä lyhytaikaisesti käytettäviä lääkkeitä, kuten kuume- ja särkylääkkeitä.

Pitkäaikaissairauksissa koko raskauden ajan kestävä lääkehoito on edellytys raskauden onnistumiselle. Lääkityksen soveltuvuus tulisi aina tarkistaa lääkäriltä jo ennen raskaaksi tulemista.

Monet lääkkeet kulkeutuvat äidinmaitoon. Lapsen elimistön kyky käsitellä lääkeaineita ei vielä ole kehittynyt. Lapsen rintamaidon kautta saama lääkealtistus voi olla vaarallinen. Siksi lääkkeen sopivuus imetyksen aikana pitää aina tarkistaa.

Niin sanottujen luontaistuotteiden riskeistä raskauden ja imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoa. Siksi niitä on viisainta olla käyttämättä.

Lisätietoja:

  • Lisätietoja lääkkeiden käytöstä raskauden tai imetyksen aikana voi kysyä omasta neuvolasta, lääkäriltä tai apteekista.
  • Teratologinen tietopalvelu antaa tietoa hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja imetyksen aikaisesta lääkityksestä. Teratologisen tietopalvelun sivuilla on tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana. Tietopalvelulla on myös puhelinpalvelu, jonka tiedot löytyvät alla olevasta linkistä.

Lue lisää, lääkkeet ja raskaus