Lääkevaihto

Lääkevaihdossa eli geneerisessä substituutiossa apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkevalmisteen halvimpaan tai lähes halvimpaan vaihtokelpoiseen rinnakkaisvalmisteeseen. Aivan kaikki rinnakkaisvalmisteet eivät kuulu lääkevaihdon piiriin (mm. epilepsia- ja rytmihäiriölääkkeet).


Rinnakkaisvalmisteet ovat yleensä halvempia kuin alkuperäisvalmisteet. Teho on kuitenkin sama. Etenkin pitkäaikaislääkityksessä olevat säästävät lääkemenoissaan, kun rinnakkaisvalmisteita tulee markkinoille. Lisäksi rinnakkaisvalmisteiden aiheuttama hintakilpailu usein pakottaa alkuperäisvalmistajaakin alentamaan valmisteensa hintaa. Kun apteekkiin tulee useampia rinnakkaisvalmisteita, hintakilpailu eri yritysten kesken voimistuu. Lisäksi lääkevaihto-mekanismi vauhdittaa hintakilpailua.


Rinnakkaisvalmisteiden matalammat hinnat tuovat kulusäästöjä sekä potilaalle että KELA:lle. Rinnakkaisvalmisteiden ja lääkevaihdon käytöllä on saatu aikaan satojen miljoonien eurojen säästöt lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen vuodesta 2003. Samaan aikaan suomalainen väestö on ikääntynyt ja käyttää entistä enemmän lääkkeitä, joista maksetaan KELA-korvauksia. Rinnakkaisvalmisteiden aikaansaamat säästöt ovat mahdollistaneet lääkekorvausmenojen maltillisen kasvun, vaikka samaan aikaan on tullut käyttöön uusia patentoituja lääkevalmisteita.