Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Fimean laboratorio_yht työ

Kansallinen yhteistyö

Fimean laboratorio tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa lääkealaan liittyvissä asioissa (esim. Tulli, Poliisi, Ruokavirasto). Yhteistyössä tutkitaan esim. lääkeväärennöksiä, doping-aineita ja ravintolisiä.

Fimean laboratoriolla on Ruokaviraston hyväksyntä pätevyysalueelle, johon kuuluu ravintolisien ja muiden lääkkeenomaisten elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämien lääkeaineiden tutkiminen.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Fimean laboratorio kuuluu virallisten lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden muodostamaan eurooppalaiseen OMCL–verkostoon. Verkoston täysjäsenenä laboratorio on aktiivisesti mukana kaikissa keskeisissä laadunvalvontaohjelmissa (CAP, MRP/DCP). Yhteistyö mahdollistaa Euroopan lääkemarkkinoiden kattavamman valvonnan, mistä suomalaiset lääkkeiden käyttäjät hyötyvät.

Yhteistyön keskeinen tavoite on lääkevalvonnan tehostaminen.

Lääkkeiden lainvoimaiset laatunormit on koottu Euroopan farmakopeaan (Ph. Eur.). Laboratorion asiantuntijat osallistuvat näiden laatunormien kehittämiseen EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) farmakopeatyöryhmissä.

OMCL -verkoston toimintaa koordinoi ja Euroopan farmakopean kehittämistyöstä vastaa Euroopan neuvoston alainen EDQM.