Kauppaantuonti

Kauppaantuonti-ilmoitukset

Myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijan on ilmoitettava Fimealle lääkevalmisteen kauppaantuonnista ja kaupanpitämisen päättymisestä lääkelain 27 §:n mukaisesti.

Valmiste on kaupan, kun se on vapautettu jakeluun, ja se on loppukäyttäjien saatavilla.

Kauppaantuloilmoitus tehdään, kun valmiste tuodaan kauppaan ja valmisteen koostumuksen, kauppanimen tai pohjoismaisen tuotenumeron (Vnr) muuttuessa sekä myyntiluvan siirtyessä uudelle haltijalle. Ilmoitus tehdään vähintään kahdeksan arkipäivää ennen myynnin alkamista.

Kaupan pitämisen keskeytyksistä on ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen myynnin keskeyttämistä.

Ilmoitukset kauppaantulosta ja kaupanpidon lopettamisesta toimitetaan osoitteeseen [email protected]. Paperiversioita ei tarvitse lähettää kirjeitse.