Lait ja ohjeet

Fimea on julkista valtaa käyttävä sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön. Lisäksi Fimea voi antaa lääkealan toimijoita sitovia määräyksiä.

Ajantasainen lääkealan kansallinen lainsäädäntö on haettavissa Finlex-säädöstietopankista, joka on julkisessa, maksuttomassa käytössä. Fimean antamat voimassa olevat määräykset julkaistaan Finlexin sähköisessä määräyskokoelmassa. Ajantasainen lääkealan Euroopan unionin lainsäädäntö on koottuna EUR-Lexiin.

Suosituimmat otsikko

Etsitkö näitä?

Etsitkö näitä: Lait, ohjeet ja määräykset