Lagstiftning

Fimeas verksamhet styrs av lagen och förordningen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Den uppdaterade nationella lagstiftningen om läkemedelsområdet finns i databasen Finlex som är en offentlig, avgiftsfri söktjänst. Alla gällande föreskrifter som utfärdats av Fimea publiceras i databasen Finlex på adressen finlex.fi. Den uppdaterade europeiska lagstiftningen om läkemedelsområdet finns i databasen EUR-Lex.

Suosituimmat otsikko

Mest populära