Vad är en biosimilar?

Vad är en biosimilar?

Ett biologiskt läkemedel är ett preparat som har producerats i en levande cell. Biologiska läkemedel utvecklas vanligtvis med hjälp av bioteknologiska metoder och produceras i läkemedelsfabrikernas renrum. En biosimilar är en nära kopia av ett biologiskt originalläkemedel.

Biologiska läkemedel och deras biosimilarer används både vid sällsynta sjukdomar och vid behandling av vanligare sjukdomar som diabetes, reumatiska sjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Biosimilarer används alltså för behandling av samma sjukdom och på samma sätt som biologiska originalläkemedel. En biosimilar är lika säker och effektiv som ett biologiskt originalläkemedel. Detta har bekräftats med hjälp av prövningar.

Varför behövs biosimilarer?

Biologiska läkemedel och deras biosimilarer har revolutionerat behandlingen av flera sjukdomar. Biologiska läkemedel är dock i regel påtagligt dyra. Priserna på biosimilarer är i allmänhet lägre än originalläkemedlet och därför uppstår priskonkurrens när de kommer ut på marknaden. Man hoppas att priskonkurrensen också kommer att sänka priserna på originalläkemedlen. Genom att använda biosimilarer och den priskonkurrens de leder till är det möjligt att spara både i patientens och i samhällets utgifter utan att det påverkar effekterna av och säkerheten i patientens läkemedelsbehandling.

Från och med den 1 april 2024 kan biologiska läkemedel bytas ut mot förmånligare alternativ på apoteket.