Innehavaren av försäljningstillstånd meddelanden om läkemedelssäkerhet förorsakas av restsituation

Innehavaren av försäljningstillstånd meddelanden om läkemedelssäkerhet förorsakas av restsituation

På denna webbsida publicerar Fimea meddelanden av innehavaren av försäljningstillstånd om restsituationer till hälsovårdspersonal i samarbete med läkemedelsföretaget. Upphovsrätten och ansvaret för innehållet och distributionen av meddelanden ligger hos innehavaren av försäljningstillstånd.

Meddelanden

Ozempic och Victoza DHPC 14.11.2023 (pdf)

Ozempic DHCP SE 10.3.2023 (pdf)

Fasturtec DHPC SV 15.2.2023 (pdf)

Metalyse DHCP SV 23.9.2023 (pdf)

Sabrilex DHCP SE 15.9.2022 (pdf)