Läkemedel med utökad övervakning

Läkemedel med utökad övervakning

En liksidig svart triangel i bipacksedeln och produktresumén innebär att läkemedlet i fråga är föremål för utökad övervakning. Det är ett förfarande som tillämpas i Europeiska unionen för märkning av läkemedel som läkemedelskontrollmyndigheterna övervakar extra noggrant.

Läkemedel som blir föremål för utökad övervakning är sådana som det finns mindre information om än andra läkemedel, till exempel för att de är nya eller det finns begränsad information om långvarig användning av dem.

Vårdpersonalen och patienter uppmanas rapportera misstänkta biverkningar av ett läkemedel särskilt om det är märkt med den svarta triangeln.

Läs mer om läkemedel med utökad övervakning och biverkningar av läkemedel:

Läkemedlens biverkningar

Anmälan om misstänkta biverkningar av läkemedel/vaccin

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) förteckning över läkemedel som är föremål för utökad övervakning

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) informationsblad om den svarta triangeln

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) video om den svarta triangeln