SV Suljetun käytön tarkastusprosessi

Inspektionen kan basera sig antingen på distansinspektion, ett inspektionsbesök på plats eller ett skriftligt inspektionsförfarande. Ett skriftligt inspektionsförfarande kan användas om verksamhetsidkaren tidigare varit föremål för inspektion och tillsynsmyndigheten anser det vara tillräckligt med tanke på tillsynen. Hur omfattande och detaljerade inspektionerna är kan variera från fall till fall.

Vid inspektionen ska verksamhetsidkaren vara beredd att svara på frågor om

  • verksamhetsidkarens kontaktuppgifter och ansvarspersoner
  • de organismer som används
  • riskbedömning
  • bokförändet av användning 
  • lokaler och planritningar
  • isolerings- och skyddsåtgärder
  • avfallshantering
  • handlings- och räddningsplanen
  • tillbud och avvikelser i samband med GMO-verksamheten
  • utbildning av personalen.

Efter inspektionen skickar inspektören verksamhetsidkaren ett inspektionsprotokoll med eventuella anmärkningar och ytterligare åtgärder som krävs.