Nationella Nätverket för läkemedelsinformation

Nätverket för läkemedelsinformation

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation (nedan Läkemedelsinformationsnätverket) producerar och förmedlar tillförlitlig läkemedelsinformation, främjar samarbetet mellan olika aktörer inom läkemedelsområdet och inkluderar representanter för läkemedelsanvändarna i gemensamma diskussioner för att dela med sig av sina erfarenheter av läkemedelsinformationen i deras vardag.

Vid sidan om Fimea leds Läkemedelsinformationsnätverket av en koordineringsgrupp som Fimea sammankallar. Läkemedelsinformationsnätverket inledde sin verksamhet 2012 och har förnyats för perioden 2021‒2026. Grunden för nätverkets verksamhet är den uppdaterade läkemedelsinformationsstrategin ”Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026" (www.julkari.fi, på finska, resumé på svenska).

Inom läkemedelsinformationsnätverket arbetar följande arbetsgrupper som grundar sig på målen för läkemedelsinformationsstrategin:

Arbetsgrupper

Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet

Läkemedelsinformationsnätverkets arbetsgrupper har en mandatperiod på tre år och genomför läkemedelsinformationsstrategin med hjälp av utvecklingsåtgärder. Läkemedelsinformationsnätverket har i samarbete utarbetat material för läkemedelsanvändare och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.  

Nätverkets verksamhet kan följas via Innokylä där man bland annat hittar promemorior och verksamhetsplaner från arbetsgruppernas möten (på finska). Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet omfattar också regelbundna temadagar och evenemang:

Titel temadagar och evenemang

Nätverkets kommunikation

Läkemedelsinformationsnätverkets arbete är öppet och offentligt.

Det nationella läkemedelsinformationsnätverket i Innokylä, där man bland annat hittar arbetsgruppernas mötespromemorior och verksamhetsplaner (på finska).

Nätverket förmedlar tillförlitlig läkemedelsinformation till läkemedelsanvändarna via Facebooksidan Tunne lääkkeesi (Känn dina läkemedel).

Beställ Läkemedelsinformationsnätverkets nyhetsbrev

Fimeas Youtube-kanal (här finns bl.a. inspelningar från Forumet för läkemedelsinformation)

Lääkeinformaatioverkosto (lisätietojen antaja), sv

Ytterligare information ges av

Päivi Kiviranta, utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3522

E-postadresserna har formen [email protected]