Beviljade apotekstillstånd

Beviljade apotekstillstånd

Apotekstillstånd som Tillsynsnämnden beviljat och återkallat

Finskspråkiga och tvåspråkiga kommuner, se Myönnetyt apteekkiluvat (Beviljade apotekstillstånd).