Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som firats varje år sedan 2012 och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal. Målet är att uppmuntra läkemedelsanvändarna att ställa frågor och diskutera om sina läkemedel och sin egen läkemedelsbehandling. Det nationella nätverket för läkemedelsinformation ansvarar för läkemedelsdagens tema och planeringen av dagen.

Nätverket upprätthåller Facebooksidan Tunne lääkkeesi, som årligen informerar om Läkemedelsdagen. Börja följa sidan och skicka meddelanden!

Kom med och förverkliga Läkemedelsdagen 2024!

Läkemedelsdagen den 14 mars 2024 har temat "Läkemedelsdagen varje dag".

Läkemedelsdagen ordnas på olika håll i Finland genom olika aktörers egna evenemang eller som samarbeten med flera lokala aktörer. Aktörerna är till exempel privata apotek, patientorganisationer, aktörer inom social- och hälsovården samt studerande och läroanstalter inom branschen.

Materialet för Läkemedelsdagen kan utnyttjas öppet:

Handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling och sammanfattningar av den

  • Trygg användning av läkemedel
  • Läkemedelsersättningar och apoteksbesök
  • Så här köper du läkemedel i Finland

Checklistan LOTTA för en lyckad läkemedelsbehandling – 8 frågor om din läkemedelsbehandling

Läkemedelslista 

  • Presentationen Upprätta en egen läkemedelslista (PDF)
  • Videon Mikä on lääkityslista (Vad är en läkemedelslista?) (Teckenspråkiga biblioteket, Finlands dövas förbund)

Checklista för patientens läkemedelsbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter (pdf)

Checklista för patientens läkemedelsbehandling i tillgänglig form (pdf)

Läkemedelsdagen lisätietoja

Mer information

Kiviranta Päivi, utveckling specialist, tfn 029 522 3522, [email protected]