Information för läkemedelsanvändare

SV Ajankohtaista / Biologisten lääkevaihto / Lääkkeen käyttäjille

Från och med den 1 april 2024 kan biologiska läkemedel bytas ut mot förmånligare alternativ på apoteket. Bytet kan göras på apoteket mot ett likvärdigt, förmånligare läkemedel, en biosimilar. En biosimilar är lika effektiv och lika säker som det ursprungliga biologiska läkemedlet.

Läkemedelsutbyte ökar priskonkurrensen och minskar samhällets kostnader för läkemedelsersättningar. 

Läkare har sedan 2017 haft en lagstadgad skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedel som lämpar sig för behandling av patienten. Recept på biologiska läkemedel är endast giltiga ett år åt gången.

Läkemedlen kommer stegvis att bli utbytbara på apoteken från och med april 2024. De första utbytbara preparaten kommer att vara enoxaparinpreparat, medan långverkande insulinpreparat kommer att vara de sista att omfattas av läkemedelsutbyte i januari 2026. Kortverkande insulinpereparat omfattas inte av läkemedelsutbyte. Biologiska läkemedel för patienter under 18 år byts inte ut på apoteken.

Tidtabell för utbytet av läkemedel på apoteken: 1.4.2024 Enoxaparinpreparat, 1.1.2025 Alla andra biologiska läkemedel utom insulinpreparat, 1.4.2025 Insulin glargin-preparat, 1.1.2026 Övriga långverkande insulinpreparat. Kortverkande insulinpreparat omfattas inte av systemet med läkemedelsutbyte.

SV Ajankohtaista / Biologisten lääkevaihto / Lääkkeen käyttäjille (UKK-osio)