Allmänna namn på läkemedelssubstanser (INN)

Allmänna namn på läkemedelssubstanser (INN)

Världshälsoorganisationens (WHO) program för allmänna namn på läkemedelssubstanser har varit verksamt i över 60 år och producerat cirka 11200 rekommenderade allmänna namn på läkemedelssubstanser (Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances, INN). Dessa namn används vanligtvis i läkemedelstillverkarnas bipackssedeldokument, farmakopéer, litteratur om läkemedel och tullnamnförteckningar.

Denna kumulativa förteckning innehåller alla de allmänna namn på läkemedelssubstanser som WHO rekommenderar i alfabetisk ordning. I den första kolumnen finns namnet på engelska, i den andra namnet på latin och i den tredje det officiella namnet på finska.

Svenskspråkiga namn saknas i förteckningen. De kan kontrolleras på Sveriges läkemedelsmyndighets (Läkemedelsverket, Medicinal Products Agency, MPA), webbplats i läkemedelssöktjänsten där namnen på de ämnen som används i läkemedelspreparaten finns.

Förteckningen uppdateras vid behov eller då WHO publicerar en ny INN-lista. Nyligen tilläggda namn finns markerade med blå bakgrund.

Mer information:

[email protected]