Kontaktuppgifter

Tfn växel: 029 522 3341
fax 029 522 3002

Samtal till Fimeas växel kan bandas för att förbättra kundservicen. Av samtalet bandas endast den del som förs med växeltelefonisten. Bandningar av samtal används inte för andra syften.

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsbranschen på befolkningsnivå och tar inte ställning till behandlingen av enskilda patienter. Om du har frågor gällande din läkemedelsbehandling, vänligen kontakta din behandlande läkare eller behandlingsenhet. Du kan också be om råd på apoteket.

Registratur:

[email protected]
tfn 029 522 3602
fax 029 522 3002

Säker post

(Mer detaljerade anvisningar om användningen av säker e-post finns i tjänsten Säker post när man klickar på ikonen med frågetecken).

Registraturen är öppen kl. 9–15. 

Dokument kan lämnas in till Helsingfors och Kuopios verksamhetsställen kl. 8–16.15.

Fimeas nyhet 24.2.2023: Fimeas registraturs servicetid förändras från och med 1.3.2023

Adress

Postadress:

PB 55, 00034 FIMEA

Besöksadresser:

Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors (Kontrollaboratoriet)
Självständighetsplatsen 2, 20800 Åbo
Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors
Aapistie 1 (Kastellis forskningscentral), 90220 Uleåborg

Varuleveranser:

Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
kl. 8.00-16.15

Faktureringsadress

Kontaktuppgifter till personal

E-post enligt principen [email protected].

Det är förbjudet att använda personregistrets adressuppgifter för direktmarknadsföring utan vederbörandes samtycke.

***

Om du tror att du fått biverkningar av ett läkemedel ska du tala om det för den behandlande läkaren.

Läs mer om anmälan om biverkningar.

Brådskande åtgärder angående läkemedelsförsörjning för aktörer i läkemedelsbranschen

Produktfel (24t):

[email protected]
tfn 029 522 3202
(från utlandet +358 29 522 3202)

Specialtillstånd:

[email protected]

Ansökan om försäljningstillstånd

Inom alla förfaranden söks försäljningstillstånd med en gemensam EU-ansökningsblankett.

Anvisningar för elektronisk ansökan om försäljningstillstånd

Kliniska läkemedelsprövningar

clinicaltrials (a) fimea.fi

Kliniska läkemedelsprövningar kundservicen tel. +358 29 522 3402 (kl. 9-15)

 

Information och kommunikation

[email protected]

(Om du har frågor gällande din läkemedelsbehandling eller vaccinationer, vänligen kontakta din behandlande läkare eller den vaccinerande instansen.)

Kommunikationsdirektör Minna Takaloeskola (på tjänstledighet till 17.9.)
tfn 029 522 3115

Kommunikationschef Katja Lindgren-Äimänen
tfn 029 522 3118

Webbspecialist Tuukka Tenhunen
tfn 029 522 3117

Kommunikationsspecialist Riitta Vuorela
tfn 029 522 3119

Kommunikationsspecialist Petra Nylund
tfn 029 522 3121

Kommunikationsspecialist Kalle Kosunen (10.6.-17.9.)
tfn 029 522 3030

Kommunikationsassistant Anna Tamminen
tfn 029 522 3147

 

Tidningen Sic! Läkemedelsinformation från Fimea:

Redaktion: [email protected]

Specialsakkunnig Tiina Kuosa
tfn 029 522 3269

 

Ledning och enhetschefer:

Överdirektör Eija Pelkonen
tfn 029 522 3100

 

Tillsyn och tillgång

Direktör Susanna Peltoniemi
tfn 029 522 3210

Sektionschef Juha Sinnemäki, Enheten för tillstånd och inspektioner
tfn 029 522 3260

Sektionschef Timo Mauriala, Enheten för tillgång och laboratorium
tfn 029 522 3230

Sektionschef Jaana Korhonen, Enheten för medicintekniska produkter
tfn 029 522 3287

Ledande sakkunnig, tf. sektionschef Jari Knuuttila, Enheten för medicintekniska produkter
tfn 029 522 3274

 

Försäljningstillstånd

Direktör Anna Siira
tfn 029 522 3300

Sektionschef Marjo-Riitta Helle, Enheten för farmaceutisk biologi
tfn 029 522 3320

Sektionschef Leena Pietilä, Enheten för regulatoriska processer
tfn 029 522 3360

Sektionschef Jukka Sallinen, Enheten för klinisk farmakologi
tfn 029 522 3410 (på tjänstledighet, vikarie: sektionschef Kari Punnonen, Sektionen för klinisk farmakologi, tfn 029 522 3440)

Sektionschef Irmeli Happonen, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel
tfn 029 522 3330

 

Säkerhet och effektivitet

Direktör Piia Vuorela
tfn 029 522 3510

 

Interna tjänster

Direktör Sari Kujala
tfn 029 522 3610

Ekonomichef Lauri Kaanela
tfn 029 522 3630

HR chef Johanna Ollila (på tjänstledighet till 10.9.)
tfn 029 522 3653

Juridiska tjänster
Enhetschef Marjo Mustonen
tfn 029 522 3657

Dokumenthantering
Specialplanerare Jaana Pohjonen
tfn 029 522 3636

 

Utveckling och informationstjänster

Utvecklingschef Teemu Laakso
tfn 029 522 3629

ICT-Manager Mirke Turunen
tfn 029 522 3640

Forskningschef Leena Saastamoinen
tfn 029 522 3659