Pandemi

Pandemi

Under 2000-talet har det förekommit två pandemier: svininfluensapandemin för ett decennium sedan och pandemin orsakad av den nya coronaviruset SARS-CoV-2 på våren 2020. Världshälsoorganisationen WHO, som lyder under FN, avger en pandemiförklaring.

Influensapandemi

Det talas om en influensapandemi då en influensa som orsakas av influensavirus sprider sig över hela världen. Då insjuknar och eventuellt dör det betydligt fler människor i influensa än vid en årlig influensaepidemi.

Efter en pandemi tränger vanligen den nya virustypen undan den tidigare virustypen och blir ett säsongsinfluensavirus. Detta har till exempel skett med pandemisk influensa A(H1N1), dvs. svininfluensan, som orsakade en pandemi för tio år sedan.

Covid-19-pandemin

Epidemin orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som började i den kinesiska staden Wuhan i december 2019, spred sig och i mars 2020 förklarade WHO den som en global pandemi. SARS-CoV-2 orsakar en ny smittsam sjukdom kallad COVID-19.

Coronavirus orsakar förkylning. Andra tidigare allvarliga coronavirussjukdomar som också orsakat dödliga infektioner, har varit SARS (dvs. Severe Acute Respiratory Syndrome) och MERS (dvs. Middle East Respiratory Syndrome). SARS- och MERS-epidemierna kunde begränsas så att de inte spred sig till en pandemi.

Remdesivir har i Europa via en påskyndad försäljningstillståndsprocess fått ett villkorligt försäljningstillstånd såsom det första läkemedelspreparatet för behandling av COVID-19-sjukdom. Det görs många studier av läkemedelspreparat för covid-19 för närvarande. Flera vaccin mot COVID-19 är också under utveckling.

Fimeas uppgifter före och under en pandemi

Fimea tar enligt lagen hand om ärenden som hänför sig till den allmänna beredskapen inom läkemedelsförsörjningen i enlighet med SHM:s riktlinjer och prioriteringar och sköter även sina andra lagstadgade uppgifter under pandemin.

Fimeas verksamhet i hanteringen av pandemin:

Fimea har beredskap att sammanställa uppgifter i realtid om den nationella lagersituationen för läkemedel (läkemedelspartier, sjukhusapotek, apotek) och att utnyttja informationen för att förutse om det finns tillräckligt med läkemedel.

  • övervakar och styr i egenskap av behörig myndighet aktörerna för att säkerställa en fungerande läkemedelsförsörjning och hälso- och sjukvård och för att trygga tillgången på och tillräckligheten av läkemedel

  • ansvarar i egenskap av behörig myndighet för förfaranden för försäljningstillstånd för läkemedel och läkemedelssäkerhet

  • följer upp läkemedlens och vaccinernas biverkningar (uppföljningen av vaccinernas biverkningar görs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd)

  • följer upp och bedömer tillgången till läkemedel samt bistår SHM, THL och försörjningsberedskapscentralen i ärenden som gäller obligatorisk lagring av läkemedel och medicintekniska produkter

  • ger expertstöd i frågor som gäller läkemedel, vävnads- och blodpreparat samt medicinska produkter

Läs mer: