Lediga tjänster

Virat ruotsi

Arbete vid Fimea

En typisk medarbetare på Fimea arbetar i expertuppgifter med läkemedelspreparat eller medicintekniska produkter. Till uppgifterna hör till exempel utvärdering av preparatens effekt, säkerhet och kvalitet eller övervakning av forskning, tillverkning och distribution.

På Fimea har du möjligheter att följa och påverka utvecklingen inom läkemedelsområdet. Vi är en aktiv påverkare inom läkemedelsområdet såväl nationellt som internationellt. Vi har en aktiv roll i EU:s nätverk för läkemedelstillsyn.

Vi arbetar oberoende av ort och främjar ett flexibelt arbete genom att erbjuda vår personal moderna arbetsredskap och -lokaler och en virtuell arbetsmiljö. 

Bekanta dig med Fimeas verksamhet genom intervjuer med våra anställda:

Fimea stöder sina anställdas arbetsförmåga och ork med: 

  • flexibel arbetstid
  • möjlighet till distansarbete
  • stödda lunchmåltider
  • omfattande företagshälsovård
  • motions- och välfärdsförmåner
  • möjlighet att utveckla den egna kompetensen
  • moderna arbetsredskap och -lokaler

Så här söker du jobb hos oss

Våra lediga uppgifter finns på webbplatsen valtiolle.fi, där du kan skicka in din ansökan. Ansökningstiden för våra uppgifter är alltid minst 14 dygn. Vi publicerar också information om våra öppna uppgifter på vår webbplats. 

Inom staten tillsätts alla ordinarie tjänster och visstidstjänsteförhållanden längre än två år genom ett offentligt ansökningsförfarande så därför kan vi endast i begränsad utsträckning beakta öppna ansökningar. Om du ändå vill lämna in en öppen ansökan kan du också göra det på webbplatsen valtiolle.fi.

Praktikplatser

Praktikplatser

Hos oss arbetar årligen flera praktikanter, särskilt inom farmaciområdet och med stöduppgifter. Vi meddelar om våra lediga praktikplatser i tjänsten Valtiolle.fi. Största delen av praktiken sker under sommarmånaderna och platserna lediganslås i början av året.

Bekanta dig med Fimea också på LinkedIn.